ACTUEEL

De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Klik hier voor meer informatie.
In de VHM PO is nu ook een downloadbare Good Practicelijst voor Montessorischolen opgenomen.


Nieuw telefoonnummer helpdesk

In verband met de overname van activiteiten van Cadenza Onderwijsconsult door Triqs Educatief B.V. (zie het bericht hierna), is het telefoonnummer van de helpdesk gewijzigd in:

038-466 15 70

Overname van activiteiten van Cadenza Onderwijsconsult door Triqs Educatief B.V.

Cadenza Onderwijsconsult B.V. is op 30-03-2017 door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Op dinsdag 11 april 2017 hebben Triqs Educatief B.V. en de curator mr. J.H. Hemmes overeenstemming bereikt over de overname van activiteiten van Cadenza Onderwijsconsult B.V. 

Mede namens de curator:

Cadenza Onderwijsconsult, gevestigd te Assen, is bekend van haar activiteiten in de onderwijssector met o.a. verschillende Vaardigheidsmeters (bekend onder de naam Cadenza VHM) en Schoolplanmanager (Cadenza SPM). Door overname van deze activiteiten door Triqs Educatief is de continuïteit in de uitvoering van beide activiteiten gewaarborgd.

Triqs Educatief ziet in deze overname een aanvulling op haar aanbod van producten en diensten in de educatieve sector. Op korte termijn zullen we met de klanten in contact treden om verdere afspraken te maken over de continuering van de dienstverlening.

Klanten met (dringende) vragen kunnen contact opnemen met Triqs Educatief via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Voor meer informatie over deze overname verwijzen wij naar de website van Triqs Educatief op www.triqseducatief.nl

Directie Triqs Educatief

Arthur Weynschenk
Joost Laninga
Serge Halewijn

www.triqseducatief.nl
038 – 466 15 70
info@triqseducatief.nl

Einde van de mededeling over de overname.

Cadenza Onderwijsconsult bouwt met u mee aan sterke scholen. We bieden u daarvoor verschillende prima diensten, die als zeer effectief te boek staan. Maak hieronder uw keuze. Of zoek contact.

Onze leergangen dekken elk een volledig thema af voor uw herregistratie in het Schoolleidersregister. Lees verder

Eenvoudig lesopnames maken, bekijken en delen voor collegiale consultatie, inclusief apparatuur en training. Lees verder

Online tools voor het meten van vaardigheid van beroepskrachten in het onderwijs. Met training en coaching erbij. Lees verder

Digitale tool en training. Genereer uw schoolplan in 5 stappen en voer het uit. Lees verder

Laat uw scholen doorlichten of leer zelf een audit uit te voeren. Inspectieproof! Onze voormalige inspecteur helpt u op weg. Lees verder

MaGiCo-methode voor resultaatgericht leidinggeven volgens het boek SLIM. Inspirerende verhalen en coaching. Lees verder

Gun schooldirecties vrijheid binnen kaders. Focus op ‘waarom’. Het ‘hoe’ zal volgen. Lees verder


Ervaringen

Harry Weisbeek
Directeur De Bolster, Groningen
Een schoolplan kan ontzettend veel meer zijn dan een verplicht nummer. School voor praktijkonderwijs De Bolster in Groningen bewijst dit. Daar koos men ervoor om er een echt wérkdocument van te maken. De proces(bege)leiding was in handen van Cadenza Onderwijsconsult. Directeur Harry Weisbeek gunt iedereen zo’n exercitie. Lees meer…