Besturen in vertrouwen

Als je aan de voorkant zaken goed regelt, voorkom je problemen bij het werken aan kwaliteit. Pro-actief sturen op kwaliteit van scholen, vraagt wel om een fikse cultuuromslag.

De eerste stap is dat leidinggevenden heldere verwachtingen uitspreken naar hun medewerkers en vooral letten op de wat-vraag: ‘Wat willen we bereiken en wanneer is het goed?’
De tweede stap is dat leidinggevenden de medewerkers in de lead zetten als het gaat om de hoe-vraag: ‘Hoe nemen we de uitvoering ter hand? Hoe bereiken we onze doelen?

Als de algemeen directeur op deze manier de schoolleiders aanstuurt en vervolgens de schoolleiders hun team ook zo aansturen, dringt de werkwijze van boven naar beneden in de hele organisatie door.

Om dit in gang te zetten, te begeleiden en te borgen, ontwikkelden wij Cadenza Digit.

Gratis tool met helpdeskservice
In de digitale wereld is het 0 of 1 en redelijk zwart-wit! In onderwijsland niet alles zo zwart-wit. En omdat er ook veel onvoorspelbaarheid in het werk zit, is het belangrijk om heldere verwachtingen uit te spreken om te kunnen afspreken, aanspreken en zakelijk te kunnen sturen op uitkomsten.

Wij helpen toezichthouders, bestuurders, stafmedewerkers, schoolleiders en ook teamleden hun streefdoelen te formuleren en scherp op het netvlies te houden, onder meer met onze gratis Digit-tool.

Cadenza Digit is veel meer dan een tool
Werken met Cadenza Digit betekent: het starten van een organisatieverandertraject. En veel hangt af van de juiste invulling van de doelen: ze moeten (in samenhang) passend zijn, haalbaar en voldoende uitdagend tegelijk.

Wij ondersteunen u graag bij de juiste strategische invulling van het dashboard. Hiervoor bieden we ons trajectbegeleidingsprogramma op maat.

Hoe werkt het?

Het implementeren van Cadenza Digit begint bij een besluit van het bestuur en de staf om met een nieuwe besturingsfilosofie en met het dashboard aan de slag te gaan.

Samen implementeren
In het implementatieprogramma van Cadenza Digit zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  1. Eerst wordt het dashboard ingericht met het bestuur en staf. We kiezen wat er op het dashboard komt, we bepalen samen hoe vaak er om tafel gegaan moet worden om de voortgang te bespreken en welke acties ingezet zullen worden bij onvoldoende resultaat.
  2. Hierna wordt het dashboard gevuld met bestaande systemen. De bedoeling is dat directeuren dit zelf doen. Dit kan onder begeleiding van Cadenza. Hiervoor is een draaiboek ontwikkeld.
  3. Daarna volgt een coachingstraject voor directeuren. Thema’s van de coaching zijn: gesprekken met het bestuur voeren, hoe werk ik zelf met het dashboard, hoe neem ik mijn team mee in het werken met het dashboard, hoe geef ik invulling aan mijn nieuwe leiderschapsrol?

Van planning and control naar pressure and support
De cultuuromslag die met Cadenza Digit bereikt kan worden, is te karakteriseren als een omslag van planning and control, waar de nadruk ligt op taken, planning en werkwijzen, naar een werkwijze op basis van pressure and support.
Bij het model van pressure and support wordt bewust ruimte gelaten tussen de aansturing en de wijze uitvoering. De directeur (aansturing) legt een heel duidelijke lat neer, maar laat het vervolgens aan de medewerkers (uitvoerder) over om daar zo goed en leuk en efficiënt mogelijk over heen te springen.

Professional in de lead
Bij de nieuwe cultuur hoort ook het nemen van professionele verantwoordelijkheid aan de kant van het team. De uitvoerder (leerkracht/ directeur) zal zelf moeten aangeven wanneer iets wel of niet haalbaar is en wat er nog voor nodig is. Hij of zij zal moeten leren om professionele hulpvragen te stellen. Al deze zaken vragen een opstelling van professionele autonomie.

Meer helderheid, meer vrijheid
Na het implementeren van Cadenza Digit ontstaat een schoolcultuur waarin professionals (in eerste instantie: directeuren en via hen dan ook: leerkrachten) veel professionele ruimte en vrijheid verwerven. Ze krijgen daarbij een gezonde druk van eigen verantwoordelijkheid op de schouders maar ook volledige duidelijkheid over waar ze mee bezig zijn en binnen welke kaders ze dat moeten houden.

Het adagium wordt ‘Zorg dat je bereikt wat nodig is. Hoe je dat doet, langs welke weg, met wie en wanneer, dat is jouw eigen zaak! Als je hulp wilt, laat het weten, dat mag en wordt geregeld.’ In een dergelijke cultuur wordt kwaliteit een vanzelfsprekendheid.

Cadenza Digit is te gebruiken op alle bestuursniveaus: dus ook op RvT-niveau.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Theo Wildeboer.

Ervaringen

Saakje Berkenbosch
Algemeen directeur Stichting PrimAH

“Jaap de Jonge analyseert scherp en durft te confronteren als het nodig is. Soms hebben teamleden daar eerst even moeite mee. Maar we hebben nu al bij herhaling ervaren dat hij altijd de verbeterpunten weet te benoemen waar je echt wat aan hebt.” Lees meer…

Boek Theo Wildeboer voor een presentatie over Digit!
Wilt u het denken over cultuur op uw school op een leuke manier op gang brengen? Theo Wildeboer komt graag een inspirerende presentatie houden voor bestuurders en directeuren die zich op dit thema oriënteren. Heel geschikt voor een studiedag of -dagdeel!
Bel en boek: 0592-383 383.