De audits van Cadenza Onderwijsconsult

Wilt u audits aanvragen of meer weten? In alle gevallen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

A. Audit

De audit is aan te vragen door schooldirecties die zich willen voor- bereiden op inspectiebezoek. Of door bestuurders die zich zorgen maken achterblijvende resultaten van een school. Onze adviseur legt het team langs de meetlat, via een dagdeel observeren en een dagdeel gesprekken voeren. Er volgt een complete analyse. Daarop baseert het team een plan van aanpak. Herhalingsaudit is mogelijk.

B. Deelgebied-audit

Deelgebied-audits zijn gericht op een bepaald aandachtsgebied, zoals leerlingenzorg of sociale veiligheid ( een belangrijk thema in de nabije toekomst). Voor deze audits komt de adviseur bij u langs, neemt een audit af en voert een nagesprek. 

C. Nulmeting-audit

De nulmeting-audit is bestemd voor stichtingen en verenigingen. Het gaat om het gericht objectief vaststellen wat precies de groeipotentie is van uw scholen. De adviseur voert een nulmeting uit en maakt samen met u een realistische inschatting van uw streefdoelen. 

D. Systematische audit

De systematische audit is bestemd voor de stichting of vereniging die graag elke vier jaar een kwaliteitsonderzoek bij alle scholen wil herhalen. U kunt ons uitnodigen om de audits voor u af te nemen op de scholen, u kunt er ook voor kiezen uw eigen auditteams op te leiden.

E. Opleiding auditeren

De opleiding auditeren is een manier om zelfredzaam te worden op het vlak van auditeren. Onze adviseur traint desgewenst schooldirecteuren en andere leidinggevenden om zelf te auditeren: korte theoretische training, twee dagen meelopen op twee verschillende scholen onder begeleiding. De werkwijze voor de auditteams wordt schriftelijk voor u vastgelegd.

Dashboard Digit

U kunt ervoor kiezen om in de loop van een audittraject de gegevens van al uw scholen op te laten nemen in het dashboard Digit. Daarmee heeft u alle gegevens altijd paraat.