Leergangen voor schoolleiders

Cadenza Onderwijsconsult biedt vier formele leergangen aan voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO:

 1. Thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling:
  Leergang Sturen op kwaliteit in de klas
 2. Thema Omgaan met verschillen:
  Leergang Omgaan met verschillen
 3. Thema Leidinggeven aan verandering:
  Leergang Planmatig leidinggeven aan verandering
 4. Thema Persoonlijk leiderschap
  Leergang Persoonlijk leiderschap

Cadenza LeS
De leergangen van Cadenza LeS bestaan uit een beknopte theoretische inleiding, een praktijkopdracht en een parallel persoonlijk leertraject dat wordt afgesloten met een reflectieopdracht. Met elke leergang dekt u het bijbehorende thema van het Schoolleidersregister voor uw herregistratie volledig af.

Vrijstellingen
Schoolleiders die werken met de Cadenza Vaardigheidsmeters (VHM) of Schoolplanmanager (SPM) kunnen een vrijstelling aanvragen voor een gedeelte van de leergang:

 • De training voor de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag is onderdeel van de leergang Sturen op kwaliteit in de klas. Met uw VHM-licentie kunt u een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen.
 • De training voor de Vaardigheidsmeter Interne begeleiding is onderdeel van de leergang Omgaan met verschillen. Met uw VHM-IB licentie kunt u een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen.
 • De training voor de Schoolplanmanager is onderdeel van de leergang Planmatig leidinggeven aan verandering. Als u een SPM-training heeft gevolgd, kunt u een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen.
 • De audittraining van Cadenza (AIT) is onderdeel van de leergang Persoonlijk Leiderschap. Als u deze audittraining al heeft gevolgd, kunt u vrijstelling aanvragen voor de dagdelen 1 t/m 4 van 'Bijeenkomsten' en voor 'Training on the job' (60 SBU).

Werkplekleren als uitgangspunt
Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt dat de schoolleider het meeste leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Uw dagelijkse praktijk is daarom het uitgangspunt in de leergang.

Drieslag
Alle leergangen van Cadenza LeS kennen de volgende drieslag:

 1. Beknopte theoretische inleidingen, waarin theoretische kaders, recente wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd.
 2. Praktijkopdracht(en) waarin de cursist de theorie toepast op de eigen schoolorganisatie.
 3. Een parallel persoonlijk leertraject waarin de eigen leiderschapsvaardigheden in relatie tot de schoolontwikkeling worden uitgediept (dit onderdeel wordt afgesloten met een reflectieverslag).

Data en trainingslocaties
De leergangen starten twee keer per jaar (najaar en voorjaar). De bijeenkomsten worden meestal georganiseerd in Assen en in Amersfoort.

De leergangen kunnen ook incompany worden verzorgd. Indien u hier interesse in heeft kunt u contact opnemen met Arthur Weynschenk, per mail (weynschenk@triqs.nl) of telefoon: 06-18111847.

Download hier het overzicht van de data waarop de leergangen gevolgd kunnen worden.

Kosten
Voor de leergangen Sturen op kwaliteit in de klas, Omgaan met verschillen en  Planmatig leidinggeven aan verandering: zie de betreffende brochure.

Voor de leergang Persoonlijk leiderschap kunnen we slechts een kostenindicatie geven, omdat voor de praktijktraining in groepen van beperkte omvang gewerkt wordt. Hierdoor verschillen de kosten per persoon afhankelijk van het aantal deelnemers. Vraag daarom een offerte op maat aan.
Kostenindicatie: bij 10 deelnemers bedragen de kosten per deelnemer ca. € 2.610,-.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier af te drukken en volledig in te vullen en te ondertekenen. Scan het ingevulde formulier en mail het naar Cadenza Onderwijsconsult (info@cadenza-oc.nl). 

Download hier het inschrijfformulier.

Meer informatie?
Wilt u weten of onze leergangen iets voor u zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ervaringen

Nanneke Pol
Directeur De Zonnewijzer, Diepenveen
Door directiewisselingen ontbrak het aan een doorgaande lijn op alle gebieden. Opbrengsten waren niet op niveau en leerkrachten gaven aan: ‘We doen allemaal maar wat’. Het ADIM moest stevig neergezet worden op deze school! Theo Wildeboer heeft dit in één dag op zeer inspirerende wijze weten neer te zetten. Lees meer…