Effectief aan de slag met uw schoolplan

Veel scholen bereiden zich nu voor op het schrijven van het nieuwe schoolplan. Een deel van de directeuren ziet hier best tegenop. Ze ervaren het schoolplan als een administratieve last, een papieren tijger. Wij begrijpen dit!

Een goed schoolplan gaat over ‘alles’ wat er in en rond de school speelt. En dat is nogal wat. Is het echt mogelijk om alles in beeld te krijgen… ? Bijstellen van de visie, afnemen van enquêtes, werken aan de doelen van het nieuwe schoolplan. En ook: wat geeft je de zekerheid dat je de doelen in dat plan ook werkelijk samen met het team in de praktijk kunt bereiken?

De schoolplanmanager als hulpmiddel
Op basis van onze jarenlange ervaring in het helpen van scholen bij het maken van hun schoolplan hebben we een webbased schoolplanmanager ontwikkeld. Dit instrument is een uitstekend hulpmiddel om op een gedegen manier, en samen met het team, uw schoolplan te ontwikkelen. De schoolplanmanager is op schoolniveau maar ook op bovenschools niveau te gebruiken.

Spreekt dit u aan en wilt u ook gebruikmaken van de schoolplanmanager? Volg dan ons Cadenza SPM-trainingstraject en ga effectief aan de slag met uw schoolplan. Wij trainen schoolleiders en bovenschools managers.

Inhoud trainingstraject Cadenza SPM
Cadenza SPM is opgezet als training voor schoolleiders met een theoriedeel, een werkinstructie en practicumdeel. De werkwijze wordt daadwerkelijk geoefend in de eigen organisatie.

Het doel is tweeledig:

 1. Leren om een goed schoolplan te schrijven, dat systematisch is opgezet, met meetbare doelen, concreet en helder
 2. Leren hoe je actieteams aanstuurt als goed projectleider, zodat de doelen die gesteld zijn in het plan gerealiseerd worden

De uitkomsten van alle vijf stappen die worden doorlopen bij de training, kunnen desgewenst worden vastgelegd in de speciaal voor Cadenza  ontwikkelde schoolplanmanager. Deze kan het papieren schoolplan vervangen en u kunt er de vorderingen door het jaar heen mooi overzichtelijk in bijhouden.

Opzet van de training

Stap 1 profilering en normering
In het eerste deel van onze training leren wij u vanuit visie een ambitieus schoolprofiel kunt opstellen. U leert op welke wijze u streefdoelen moet formuleren.

Stap 2 evaluatie en positiebepaling
In het tweede deel van de training leert u kritisch analyseren hoe u ervoor staat en waar bij uw school de ontwikkelpunten liggen. U leert op een betrouwbare manier te evalueren.

Stap 3 bezinning en beleidsbepaling
Na de zelfevaluatie is er vervolgtraining met als thema: hoe stelt u snel en effectief uw schoolplan samen? We leren u meer visiegestuurd en resultaatgericht formuleren.

Stap 4 planning en sturing
Na beleid moet actie volgen. Hierbij leren we u hoe u (beter) projectmatig kunt werken. U kunt ervoor kiezen om dit onderdeel in bijzijn van uw team te trainen, dus ‘on-the-job’.

Stap 5 uitvoering en borging
In het laatste deel van onze training leren wij u hoe u werkprocessen kunt beschrijven en verbeteren.

Resultaat
Het volgen van onze training Cadenza SPM betekent niet alleen dat u over een degelijk en actueel schoolplan beschikt, maar ook dat u op een professionele manier onderwijsverbetering leert te plannen, te leiden en te monitoren.

Puntsgewijs

 • Het trainingstraject kan als maatwerk geboden worden
 • U leert hoe u voortaan een ambitieus en richtinggevend schoolplan opstelt en uitvoert
 • U leert hoe u een digitaal handboek kwaliteit maakt (stroomschema’s voor werkprocessen)
 • U werkt desgewenst direct met de schoolplanmanager
 • Deelnemers ontvangen een cursusmap en een certificaat na afloop

Voordelen digitale tool

 • Bevat een eenvoudige gebruikershandleiding
 • Overzichtelijk archiveren van allerlei beleidsdocumenten
 • Schoolplan, zelfevaluatierapport en actieplannen met ‘1 druk op de knop’
 • Aantoonbaar planmatig werken aan schoolontwikkeling (inspectieproof)
 • Uitvoering van uw schoolontwikkeling via klokjes volgen (digitaal dashboard)
 • Zelf maken, uitsturen en verwerken van digitale enquêtes (ouders, personeel, leerlingen)
 • Toevoegen van een schoolondersteuningsprofiel (SOP) aan het schoolplan
 • Eigen vormgeving op verzoek mogelijk (meerkosten op aanvraag)

Wat vinden onze klanten?

Cadenza SPM - De Bolster Praktijkonderwijs, Groningen: Geïnspireerd aan de slag met het schoolplan

Harry Weisbeek, directeur:

Een schoolplan kan ontzettend veel meer zijn dan een verplicht nummer. School voor praktijkonderwijs De Bolster in Groningen bewijst dit. Daar koos men ervoor om er een echt wérkdocument van te maken. Met alle betrokkenen samen. Alle voorgenomen ontwikkelingen zijn er in samenhang bijeen gebracht, compleet met SMART geformuleerde doelstellingen, goed uitgewerkte, concrete actieplannen en duidelijke kwaliteitsindicatoren waarop al dit moois getoetst kan worden. De proces(bege)leiding was in handen van Cadenza Onderwijsconsult. Directeur Harry Weisbeek gunt iedereen zo’n exercitie.

Harry Weisbeek vertelt dat hij bewust koos voor de samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. “Wij wilden van ons schoolplan echt een instrument maken voor de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs. En dan is een blik van een neutrale buitenstaander, die in staat is om zaken in een breder perspectief te plaatsen dan je zelf zou doen, heel waardevol.”

Schoolplan = kwaliteit
Cadenza kreeg van Weisbeek als opdracht: Verbind voor De Bolster de schoolplanontwikkeling en de kwaliteitszorg. Breng een proces op gang van gericht realiseren van doelstellingen. Stel zelfevaluatie centraal.

De werkwijze
Enkele elementen die de werkwijze kenmerkten:

 • Er is gezorgd voor uitstekende betrokkenheid van het hele team door bijeenkomsten te organiseren.
 • Waar doelen vaag waren, zijn ze vertaald in concrete doelstellingen.
 • Alle gegevens zijn ondergebracht in een integrale en goed bij te houden SPM.
 • Er is gewerkt aan de hand van een zeer nauwkeurige en duidelijke planning.

Topproduct
Het hele proces werpt z’n vruchten nu af. “Voor de komende vier jaar weten we exact wat ons te doen staat en hoe we vorm kunnen geven aan de onderwijsontwikkeling en de kwaliteitszorg op De Bolster. We hebben met ons schoolplan en de bijbehorende lijst van kwaliteitsindicatoren een prachtig product in handen. Het is beleid dat gemaakt is op basis van een groot draagvlak. We nemen de uitvoering ervan met veel vertrouwen ter hand.”

Aanrader?
Harry Weisbeek: “Deze inspirerende exercitie gun ik al mijn collega’s. En niet te vergeten hun schoolteams.”

Cadenza SPM - Stichting Legato, SBO & (V)SO, Hoogeveen: SPM ondersteunt planmatige schoolverbetering

Bernd van der Haar, leerkracht en coördinator kwaliteit:

“Als je echt planmatig wilt werken aan onderwijskwaliteit, dan raad ik de schoolplanmanager (SPM) van Cadenza aan. Dit webbased instrument mag je gebruiken zonder hoge abonnementskosten te hoeven betalen. En je werkt er super systematisch en praktisch mee. Dat is volgens mij de unieke kwaliteit van de SPM …

Bij Legato hebben we bewust gekozen voor de SPM. We wilden voor onze SBO en V(S)O scholen systematisch werken aan onderwijsverbetering. Dus niet alleen beschrijven wat er is, maar juist die hele cyclus doorlopen. Doen en bijstellen! Plan, do, check, act! Dat is de beste manier om kwaliteit duurzaam te verbeteren. Wat voor mooie administratiesystemen er verder ook zijn, zo systematisch en praktisch werken kan volgens mij alleen met de SPM. Die laat letterlijk zien waar je staat en waar je heen moet. En het motiveert!

Wij hebben al gewerkt met de SPM en er zijn een paar zaken die mij bijgebleven zijn als bijzonder praktisch:

1. Het is heel handig dat de ‘stip op de horizon’ meteen duidelijk is. Je begint namelijk met het opstellen van je schoolprofiel. Waar willen we naar toe in de komende vier jaar? Het schoolprofiel wordt neergezet in duidelijke, meetbare indicatoren. Wat de inspectie voorschrijft wordt natuurlijk hierin meegenomen. Erg goed trouwens om dit met meerdere teamleden te doen. Iedereen wordt gelijk wakker en men kijkt ook eens naar andere domeinen buiten het vaste blikveld.

2. Het is leuk dat de SPM de score van “hoe goed je het al doet” visueel weergeeft in stoplichtkleuren. Je geeft jezelf namelijk cijfers en de monitor rekent alles door en maakt er automatisch kleuren van. Scoor je erg rood, dan doe je het nog niet goed, scoor je oranje: twijfel en groen is: geweldig! Als het team eenmaal zo’n totaalscore op je computer ziet staan en het ziet allemaal nogal oranje, dan krijgt iedereen gewoon zin alles op groen te krijgen! 

3. Je kunt met de SPM heel snel actieplannen maken met je team. Alle indicatoren uit je schoolprofiel, waaraan nog gewerkt moet worden (rood en oranje) hebben we onder gebracht in meerdere actieplannen. Heel overzichtelijk allemaal. Als coördinator kwaliteitszorg kan ik de voortgang van de actieteams volgen. Ik log in en zie hoe het ervoor staat met de actieplannen. Checken van de voortgang en bijsturen als dat nodig is: dat gaat gemakkelijk met de SPM. 

4. Niet onbelangrijk in deze tijd van recessie: de SPM is een webbased instrument, maar je betaalt geen dure licentie en er is alleen hulp als je er zelf om verzoekt. Dat vind ik een pre. Cadenza begeleidt ons op afroep en dat gaat heel soepel.

5. Wat ik ook erg handig vind, ook omdat ik nou niet echt dol ben op administratie, is dat de SPM het schoolplan al deels genereert. Met weinig extra moeite maak je het schoolplan klaar of stel je hem bij. Ook kunnen alle beleidsdocumenten, en protocollen heel mooi in de SPM opgeslagen worden. Dat scheelt heel veel kilo’s papier in de school. We hebben straks alles digitaal en met een druk op de knop vinden we alles ook zo terug. Dat scheelt zoekwerk naar laatste versies van plannen. Je borgt je afspraken, protocollen en opbrengstgegevens.

6. Je moet altijd kunnen verantwoorden wat je doet. Als je de SPM gebruikt kun je alle resultaten in het kader van schoolontwikkeling in nette rapportages uitdraaien en bijvoorbeeld aan de inspectie laten zien. Werken met de SPM betekent dus tegelijk: een goed werkend kwaliteitszorgsysteem op je school. En verantwoording afleggen over de stand van zaken kan op ieder moment."

Onder de stichting Legato ressorteren SBO de Carrousel en V(S)O de G.J. van der Ploegschool


Meer informatie?
Het gebruik van onze schoolplanmanager is gratis voor organisaties die deelnemen aan onze training Cadenza SPM. Wilt u meer weten over de training en het gebruik van de schoolplanmanager? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ervaringen

Herald Schepers, directeur basisschool Talentrijk, Nijverdal
"Ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme zijn de kernwaarden die binnen onze stichting Ieder Kind Telt leidend zijn. We willen kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen. Om dit te bereiken zeggen we hetzelfde voor onze medewerkers: Iedere medewerker telt!" Lees meer

Download hier de
flyer over onze
schoolplanmanager