Lessen filmen, reflecteren en leren

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. Een krachtige manier voor leraren om gerichte feedback te krijgen over hun vooruitgang is het kijken naar video-opnamen van zichzelf tijdens het lesgeven.

Uit onderzoek blijkt dat het kijken naar opnamen van de eigen lessen de reflectie en het lesgeven verbetert. Nog meer resultaat wordt geboekt als leerkrachten elkaar eerlijk feedback geven op hun onderwijsstrategieën.

Cadenza Selfcam
Met de Selfcam introduceren we een effectieve manier voor leraren om eenvoudig lesopnames te maken, te bekijken en te delen voor collegiale consultatie. Daarmee leggen we de professionalisering daar waar die hoort: in de handen van de leraar.

De Cadenza Selfcam is een compleet pakket dat bestaat uit zowel apparatuur voor het maken van opnames als training:

 • Drie bijeenkomsten (max. 15 deelnemers):
  • Algemene informatiebijeenkomst
  • Starttraining met uitleg gebruik apparatuur en informatie over inzet in de les en eigen ontwikkeling
  • Teamtraining in het geven van feedback en collegiale consultatie
 • Opnameapparatuur:
  • iPad voor het filmen van de les
  • SWIVL voor het volgen van de leerkracht in de les en het maken van geluidsopnamen
  • Statief voor het plaatsen van de apparatuur in de les
 • Software gebruiksklaar geïnstalleerd
 • 15 accounts voor het opslaan en delen van de lessen (voor 1 jaar)
 • Luxe koffer voor het veilig bewaren van de apparatuur
 • Ondersteuning door technische helpdesk

Implementatie
Bij al onze producten bieden wij u een gratis implementatieadvies aan zodat u de invoering goed kunt borgen in de organisatie.

Puntsgewijs
De Cadenza Selfcam biedt de volgende mogelijkheden:

 • Eenvoudig te bedienen apparatuur om de eigen lessen te filmen
 • Eigen keuze voor de leraar over het wel of niet delen van de lesopnamen
 • Een teamtraining m.b.t. toepassing en collegiale consultatie
 • Combineren met de VHM om tot een professionele leergemeenschap (PLG) te komen

Toepassingen
Werken met de Selfcam kan een nuttige bijdrage leveren aan:

 • Reflectie op eigen lessen door de leerkracht
 • Collegiale consultatie
 • Coaching van (startende) leerkrachten
 • Delen van good practices
 • Bespreken van specifieke leerlingencasussen
 • Lesgeven aan thuiszitters

Meer informatie?
Wilt u weten of de Selfcam iets voor uw organisatie kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Joost Laninga op 06 - 411 85 157.

Ervaringen

Saskia Havinga, O2G2
Voorzitter themagroep Kwaliteit O2G2
O2G2 heeft haar integrale kwaliteitszorg op poten, compleet met een eigen intern auditsysteem. De Cadenza-adviseur en oud-inspecteur heeft geholpen bij de opzet van een intern auditteam. Saskia Havinga is tevreden over het aandeel van Jaap de Jonge. “Uitstekende ondersteuning, plezierige stijl.” Lees meer…