Implementatie en gebruik van de VHM

De gang van zaken bij het implementeren en gebruik is op hoofdlijnen gelijk voor alle Vaardigheidsmeters. Omdat iedere VHM een specifieke doelgroep kent, gebruiken we hier de volgende terminologie:

 • Leidinggevende: degene die observeert
 • Gebruiker: degene die geobserveerd wordt

VHM-specifieke kijkwijzer

De kern van iedere VHM is een lijst (kijkwijzer) die bestaat uit in indicatoren gegroepeerde vaardigheden. Deze lijst is gebaseerd op bijv. het relevante inspectiekader of criteria van de beroepsgroep.

Gebruikerstraining

Ieder VHM-traject start met een studiebijeenkomst voor de gebruikers. Tijdens deze bijeenkomst leggen we de doelstelling van het instrument en de procedure uit. Verder is er aandacht voor het theoretisch kader achter het instrument.

Training voor leidinggevenden

 • Bij de theoretische training gaan we dieper in op de theoretische kaders en achtergronden, waarmee ook duidelijk wordt waarop de lijst van de betreffende VHM is gebaseerd, zoals toezichtkader van de inspectie, criteria van de beroepsgroep (bijv. NSA en LBiB), wetenschappelijk onderzoek (bijv. Marzano).
  De leidinggevende(n) leert tijdens deze training ook wat er komt kijken bij goed en objectief observeren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van filmmateriaal en een trainingsacteur.
 • Tijdens de praktische training voert een ervaren adviseur eerst een aantal metingen uit terwijl de leidinggevende meekijkt. Daarna voert de leidinggevende zelf een aantal metingen uit onder supervisie van de adviseur.
 • Na de laatste meting moet de leidinggevende voldoen aan de criteria voor het behalen van de licentie. Als de licentie is behaald kan de leidinggevende de VHM zelfstandig afnemen.
 • Een VHM-licentie is twee jaar geldig. De licentiehouder kan deze verlengen door een hercertificeringsbijeenkomst bij te wonen en krijgt bericht wanneer dit aan de orde is.

Certificering en effectmeting

Gebruikers voor wie alle indicatoren als voldoende zijn gescoord, kunnen een certificaat krijgen. Dit certificaat wordt gedownload vanuit het instrument.
In de VHM wordt gewerkt met cycli van één jaar (VHM VO en VHM SL: 2 jaar) die bestaan uit:

 • De nulmeting (eerste meting). Deze kan worden afgerond met een certificaat als alle indicatoren met een voldoende zijn gescoord. Een certificaat heeft in de meeste VHM’s een geldigheidsduur van één jaar, gerekend vanaf de startdatum van de cyclus (VHM VO en VHM SL: 2 jaar).
  Als een of meer indicatoren als onvoldoende zijn gescoord, kan er nog geen certificaat worden uitgereikt, en worden ontwikkelafspraken gemaakt.
 • (Eventueel) een of meer hermetingen. Deze metingen zijn bedoeld om de indicatoren opnieuw te meten die bij de nulmeting onvoldoende waren en waaraan de gebruiker gewerkt heeft. De overige indicatoren behouden de score van de nulmeting. Ook een hermeting kan afgerond worden met een certificaat dat een geldigheidsduur van één jaar heeft, gerekend vanaf de startdatum van de cyclus (VHM VO en VHM SL: 2 jaar).
  De hermeting is dus bedoeld als effectmeting van de ontwikkelafspraken: is er verbetering opgetreden? Bij constructief gebruik geeft de hermeting het hele traject een zekere schwung!


Inzage in eigen lijsten en optionele zelfevaluatie

Gebruikers hebben vanuit hun eigen account toegang tot hun eigen lijsten.
Indien de school ervoor heeft gekozen, kunnen gebruikers in de VHM vóór de afname – of vlak erna – een zelfevaluatie invullen. Daarmee reflecteren zij op hun vaardigheden voordat het feedbackgesprek met de leidinggevende wordt gevoerd. Deze krijgt bij het invullen van zijn observatie de ingevulde scores uit de zelfevaluatie in beeld. Zo kan hij zich in het feedbackgesprek met name richten op de punten waar verschillen zichtbaar zijn en op specifieke ontwikkelpunten van de gebruiker.
Deze functionaliteit kan door de helpdesk geactiveerd worden.

Kwaliteitsverbetering op basis van analyse

Door te werken met de VHM krijgen leidinggevenden op hun dashboard overzichtelijk de ontwikkeling van hun mensen in beeld. Op basis hiervan kunnen zij analyseren wat er gedaan moet worden om de kwaliteit te verbeteren en de gebruikers weten het ook!

Documentatie en helpdesk

Vanuit de VHM zijn belangrijke documenten te downloaden:

 • Handleiding
 • Kijkwijzers van de lijsten waarvan de school gebruikmaakt
 • Good Praticelijsten en criteria voor het scoren van de lijsten

Voor technische vragen kunnen leidinggevenden en gebruikers terecht bij de helpdesk: helpdesk@triqs-educatief.nl

<<Terug